• Quy định mới nhất về việc quay đầu xe, dừng đỗ xe sai quy định

      06/07/2020 15:11:28 PM

      Biển cấm rẽ trái không còn giá trị cấm các phương tiện quay đầu xe, ô tô có thể đỗ nửa xe trên vỉa hè mà không bị bị phạt….là những điểm mới quan trọng được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT mới do Bộ GTVT ban hành, có hiệu lực đầu tháng 7/2020.